Amsterdam Private Equity Club

Doelgroep

De Amsterdam Private Equity Club is een vereniging, die zich richt op het uitwisselen van kennis en ervaring in, en het bestuderen van, private equity. De doelgroep zijn leden die privé investeren, institutionele investeerders en fund managers.

Dit doen zij door middel van het organiseren van samenkomsten waarbij sprekers worden uitgenodigd om actuele onderwerpen die spelen of een belangrijke invloed hebben op private equity toe te lichten.

Bijeenkomsten

Op jaarbasis vinden een zestal bijeenkomsten plaats, veelal in het Sofitel Legend Hotel The Grand - Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst wordt door een expert een actueel onderwerp behandeld op het gebied van private equity. Meestal is deze expert een externe spreker. De APEC bijeenkomsten worden voorafgegaan door een altijd geanimeerde borrel en wordt afgesloten met een diner. Sprekers zijn veelal CEO’s, hoogleraren of vakspecialisten.

APEC bijeenkomsten - alleen toegankelijk voor APEC leden en hun introducés en APEC kandidaat-leden - vinden altijd plaats op de laatste maandag van de maand.

Historie

De Amsterdam Private Equity Club is in 2002 opgericht als subafdeling van de Amstel Club. Na een aantal jaren is de APEC geheel los van de Amstel Club verder gegaan als een vereniging die zich richt op het uitwisselen van kennis en ervaring in, en het bestuderen van, Private Equity. Leden zijn privé investeerders, institutionele investeerders, fund managers.

Lid worden

De procedure voor het APEC lidmaatschap wordt aangevangen op uitnodiging van het APEC bestuur dan wel op voorspraak van minimaal 1 lid. Daarna komt de APEC ledencommissie bijeen om de kandidatuur te bespreken. Pas na het positieve advies van de APEC ledencommissie en na voorgehangen te zijn gedurende veertien dagen voorafgaande aan een APEC bijeenkomst, kan men als lid toetreden.

Thema's

Thema’s die behandeld worden tijdens de bijeenkomsten zijn onder andere:

  • Energie transitie
  • Bepalen waarderingen startende ondernemingen
  • Invloed van wetgeving op private equity

Agenda

Voor de rest van het jaar ziet het programma er als volgt uit:

22 mei 2023 (29 mei is Pinksteren)

Jos van der Hyden "Solar Energy in a Global Context"

9 Juni 2023

Sloepentocht in Amsterdam

25 september 2023

Nader te bepalen

30 oktober 2023

Alexandra Jankovich "Make Disruption work"

11 december 2023

Kerstmeeting/diner

Contact

info@apec.nl